Chrám svaté Markéty

Kašperské Hory mají dva gotické kostely. Bohaté horní město si takový přepych mohlo dovolit. Uplynulo jen několik desetiletí od doby, kdy poslední zedníci opustili chrám svatého Mikuláše, a už se stavělo znovu. Uprostřed náměstí vyrostl okolo poloviny 14. století mohutný kostel sv. Markéty, tehdy ovšem zasvěcený sv. Linhartu.

Drobeček uprostřed náměstí

Svatá Markéta je trojlodní bazilika. Díky svým úctihodným rozměrům tvoří hlavní dominantu nejen náměstí, ale i celých Kašperských Hor. Věž vypínající se do výšky padesáti metrů pochází z doby, kdy byl kostel v duchu dobové módy pseudogoticky upraven.

Psal se tehdy rok 1883. Uvnitř chrámu nechybí vzpomínka na časy zašlé gotické slávy. Sochy Panny Marie Ochranitelky s prosebníky, sv. Šebestiána a sv. Kryštofa pamatují zdejší havíře. Dáváte-li ale přednost „století andělů a ďáblů“, jak nazval historik Zdeněk Kalista baroko 18. století, kostel Vás nezklame. Zařízení chrámového interiéru pochází převážně z této doby. Rozměrný hlavní oltář z roku 1720, bohatě řezaný se sochami andělů a světců, rámuje svým portálem obraz patronky chrámu vzývané rodinou zdejšího havíře. Barokní jsou i boční oltáře.

Kohoutí kříž

Mnoho zajímavostí se nachází i v okolí kostela. Tak u vnější východní stěny chrámu na vás čeká opravdová místní kuriozita - tzv. Kohoutí kříž z Nicova, svérázná lidová památka typická pro oblast Stašska. Kříž byl zhotoven roku 1890 z kovaného železa a stříhaného plechu, který znázorňuje nástroje Kristova umučení. U kostela, na malé skalce, spatříte památku na úpravu zlatonosného křemene. K vidění je tu několik mlecích kamenů a balvanů s miskovitými prohlubněmi. Mlecí kameny bývaly součástí mlýnů na rozemílání křemene, na kamenech s miskovitými prohlubněmi se roztíral zlatonosný písek, z něhož se amalgamací, tedy vyluhováním zlata rtutí, získával zlatý kov.

Podzemím na Kašperk

Chrám sv. Markéty spojuje prý nepříliš bezpečná tajná chodba s Kašperkem. Těmito skrytými cestami utíkali obyvatelé hradu, když byli napadeni nepřítelem a nedoufali už v záchranu. Jednou uvěznili kašperští rytíři nevinného měšťana. Chtěli ho nechat umřít hlady. Tou dobou šla jistá žena sbírat do lesa dříví. Náhle se před ní objevil had s kouskem zlata v tlamičce. Žena si myslela, že někde leží hrouda zlata a tak hada tajně pronásledovala. Došla za ním až ke hradu. Tam plaz náhle zmizel. V tu samou chvíli ale vypadl ze zamřížovaného okna kus papíru. Žena jej sebrala a četla: „Jsem nevinný. Jestli mi nepomůžeš, zemřu tu hlady. Jdi do kostela a zvedni šedý kámen za oltářem. Pod ním najdeš tajnou chodbu. Vezmi si lampu a tou chodbou mi dones jídlo a pití sem do hladomorny.“ Ženě ho bylo líto a chtěla mu pomoci, kdykoliv ale vešla do kostela, byl plný lidí. Neodvážila se proto kámen zvednout a vězeň bídně zahynul. Ve stejnou chvíli, kdy vypustil duši, zemřela i ta žena.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že jedno z nejlépe dochovaných barokních divadel na světě naleznete na zámku v Českém Krumlově?