Chrám svatého Mikuláše

V Kašperských Horách se vyplatí vyrazit za město na 1,5 km vzdálený hřbitov. Uvidíte tu nejvýznamnější památku rané středověké architektury v jihozápadních Čechách – kostel Sv. Mikuláše.

Z časů hornické slávy

Svatý Mikuláš – zhmotnělá hornická sláva Kašperských Hor. Nebyl postaven na samotě, jak se dnes může zdát. Naopak. Bývaly doby, kdy byl samotným centrem rozptýleného hornického osídlení. Tento nejslavnější kašperskohorský chrám byl vybudován bohatým nákladníkem před rokem 1330. Stavební úpravy v 17. a na počátku 18. století původní vzhled příliš nezměnily.

Z doby vzniku kostela pochází západní portál s vysokým tympanonem, kamenné sedile s konzolou ve tvaru soví obludy a náhrobek Mikuláše Hoslera, patrně jednoho z nejbohatších nákladníků zlatých dolů. K nejstarší historii města se vztahují gotické fresky (nástěnné malby prováděné do vlhké omítky) z první poloviny 14. století. Patří mezi ně obraz s postavami sv. Mikuláše, sv. Doroty s Ježíškem, kněze sloužícího mši a donátora J. Chugnera. Ze všeho nejkrásnější je ale dřevěný malovaný strop z roku 1700, dílo kašperského purkmistra V.A. Groffa. Vyzdobil i strop kostnice, kterou najdete na jižní straně kostela.

Hřbitov z minulosti

Slavný kostel horníků byl ve středověku opevněný, tuto skutečnost připomínají střílnová okénka ve věži a kamenná ohradní zeď. Na okolním hřbitově se zachovala řada cenných náhrobků. Kamenné náhrobníky tu dodnes kryjí původní hrobové jámy. Budete si tu připadat, jako byste se ocitli o pár staletí zpátky. Místo magicky tajemné. Není proto divu, že si chrám a okolní hřbitov oblíbila strašidla. Možná vás bude zajímat, jaké příznaky tu v noci můžete potkat.

Mrtvý kněz

Kdysi prý do kostela zašel jeden mladý muž, aby se tam pomodlil. Usedl do lavice a usnul. Nikdo neví, jak dlouho spal, probudilo ho až cinkání zvonku u oltáře. Za kostelními okny byla černočerná noc, ale na oltáři hořely všechny svíce.

Tu náhle přišel stařičký kněz oděný do zlatého roucha a postavil kalich na oltář. Otočil se do lodi kostela a tázal se slabým hlasem: „Není tu nikdo, kdo by mi při mši svaté přisluhoval?“ Zeptal se tak ještě dvakrát a jeho hlas zněl stále smutněji a truchlivěji, až se ho mladému muži zželelo. Vyšel z lavice, poklekl před oltářem a starci ministroval, jak nejlépe uměl. Na noční mši mu nebylo nic divného, až do chvíle kdy knězi naléval vodu na ruce. Všiml si, že jsou to pouhé kosti potažené vyschlou kůží. Obestřela ho hrůza! A co teprve, když pohlédl starci do tváře. Byla to jen holá lebka! Přesto statečně vydržel a mši dosloužil. Mrtvý kněz mu pak řekl: „Sto let jsem čekal na tuhle chvíli, a to proto, že jsem jednou vzal peníze za mši, kterou jsem neodsloužil. Zaplať ti to Bůh, teď jsem vysvobozen.“ Pak zvolna odešel do potemnělé sakristie a svíce na oltáři pomalu dohořely.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Šediváčkův long ve středisku Deštné v Orlických horách je nejdelší, nejtěžší a nejznámější závod psích spřežení v České republice?