Kaple Grantl

Před lety žila v Klatovech jedna zbožná žena. Když umřela, odkázala svým dětem starý mariánský obraz. Po její smrti se nejstarší syn vypravil do světa a vzal si s sebou obraz na památku. Na své cestě přišel také do Kašperských Hor. Zastavil se tu, aby si po namáhavé pouti odpočinul. Když chtěl ale pokračovat v cestě, nemohl s tlumokem hnout z místa. Sám si nevěděl rady a tak doběhl k místnímu faráři na poradu. Pan farář byl toho názoru, že se Matce Boží ukryté v tlumoku na Kašperských Horách zalíbilo a chce zde zůstat. Postavili tu tedy muka a obraz na ně umístili. Po nějakém čase tudy jel čeledín s těžkým nákladem. Koně již nemohli dál únavou a zastavili se u božích muk. Čeledím byl surovec, začal koně práskat bičem a v zápalu hněvu udeřil i obraz Panny Marie. Z čela Matky Boží začala vytékat krev. Na místě zázraku pak zbožný lid postavil kapli Panny Marie Klatovské.

Stavba kaple

Tolik legenda o vzniku kaple, zvané lidově Grantl. Kaple byla vybudována na konci 17. století, přestavěna v roce 1773 a nově postavena v roce 1815 až 1816 z iniciativy děkana Mikuláše Töppera. Tehdy získala svou pozdně barokní podobu. Na severní straně kaple vytéká do kamenného koryta vydatný pramen a uvnitř je na dřevěné desce namalovaná kopie klatovského mariánského obrazu z 18. století.

Sláva poutí

Kaple Panny Marie Klatovské stála u zrodu slavných kašperskohorských poutí. Na svátek Panny Marie Sněžné přicházely do Hor zástupy poutníků z celého Pošumaví, z Bavorska, ale i z Vídně. Svatyňka pod nápory poutníků brzy doslova praskala ve švech a to bylo nutné řešit. Z podnětu tehdejšího starosty města Jana Rudolfa a děkana Františka Grossera byla kaple Panny Marie Klatovské ponechána na památku v původním stavu a vedle ní byl zbudován kostel zcela nový, zasvěcený Panně Marii Sněžné. Ten již nápory poutníků zvládl.

Čertovo zlato

I v okolí tohoto místa se děly podivné věci.

Kdysi prý zdejší ponocný při nočních pochůzkách zpozoroval, že v jednom domě, v tmavé kuchyni, žhne uhlí na ohništi. Divil se tomu, neboť lidé se v Kašperských Horách báli požáru a všude na noc ohně pečlivě zhasínali. Zeptal se proto hospodáře, proč nechávají v noci hořet nehlídaný oheň. Muž jej ujistil, že každý večer, než se uloží ke spánku, oheň zhasínají. Sám se prý vždy přesvědčí, zda je ohniště chladné. Za nějaký čas ale dům vyhořel do základů. Lidé rozebírali ohořelé zdivo a v místech bývalého ohniště nalezli starobylý železný hrnec přikrytý těžkou, pevně zalitou poklicí. Radovali se, že nalezli poklad a za velkého očekávání hrnec rozbili. Místo pokladu v něm ale nalezli jen samé odporné brouky, mrtvé a vyschlé, každého s kulatým otvorem v břiše. Odplivli si a znechuceně vyhodili hrnec na hnojiště. Někteří doufali, že se brouci přece jen ve zlato promění a vzali si jich několik do kapsy. Neproměnili, bylo to jen čertovské mámení.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že České Švýcarsko je nejen zachovalá příroda, ale i bezpočet kulturních památek, vyhlídek a turistických možností? Výchozím bode pro turistiku v tomto kraji je Hřensko, odkud se například můžete svézt na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.