Pranýř

V Kašperských Horách, u polní cesty při východním svahu Šibeničního vrchu, narazíte na jednu obzvlášť pozoruhodnou památku - naleznete tu kamenný pranýř z roku 1630.

Kamenné místo hanby

Pranýř stával původně na náměstí jižně od kostela. Po roce 1800 - kdy se přestal využívat při soudních výkonech - byl přenesen za město na úpatí Šibeničního vrchu a upraven na boží muka. Tvoří jej kamenný válcový sloup o výšce cca 147 cm krytý hlavicí s vytesaným letopočtem "1630".

V dávných dobách bývaly pranýře místem veřejného trestání a hanby. K pranýři se připoutávali odsouzenci, kteří se dopustili trestných činů a přestupků, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty. Pobyt u pranýře zbavoval trestaného cti. Vykonávaly se tu ale i některé tělesné tresty jako například mrskání, uříznutí uší, jazyka, useknutí ruky nebo vypálení cejchu.

Cikánčina kletba

Jednou na pranýř připoutali mladou cikánku nespravedlivě obviněnou z krádeže. Kat ji uřezal uši. To neměl dělat. Nešťastnice během toho stačila vyřknout kletbu. Trojí vypálení krovů a déšť o každém jarmarku měly postihnout kašperskohorské měšťany za její neprávem vytrpěná muka.

Ohnivé sudy

V minulých dobách se prý ze Šibeničního vrchu okolo městského pranýře často koulel tajemný ohnivý sud. Jednoho večera se opět ozval křik: „Sud se valí!“ Jedna žena tomu nechtěla věřit a pochechtávala se. Přesto se ale s nemluvnětem v náruči přidala k davu zevlounů. Když byl hořící sud vidět, začalo děcko z plna hrdla křičet. Zároveň uviděla pochybovačka v povětří lidské tělo rozervané na čtyři kusy. Lidé pak říkali, že kdyby neměla na ruce to neviňátko, jako ochranného ducha, byla by ta žena za svoje pochybování jistě také rozčtvrcena.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Valdštejnovo náměstí ve městě Jičín ukrývá Rumcajsovu ševcovnu? Krom toho zde uvidíte Valdickou bránu, Korunovační studnu, Mariánský sloup a kašnu se sochou Amfitrité.